شلوار لی بارداری جدید یخی جنس لی کاغذی مدل جذب خنک سبک مخصوص فصل گرما در ۵ سایز (۴۰ تا ۴۸) قیمت ۵۹۰۰۰ تومان #شلوار_بارداری #بارداری #حاملگی #لباس_بارداری #زنجان #آنالی